Vrachtwagens verkocht

Enkele verkochte trucks.

                                

Amerikaanse Dorsey Trailer                      Kenworth W900L 1993 Caterpillar             Peterbilt 379 exhd,1987

                                                                                                                              Caterpillar 3406-E

                                      

Freightliner Classic, 2000 Caterpillar C-15      Peterbilt 362, 1985 Caterpillar                Peterbilt 387, 1992

                                                                                                                                   Detroit 60 serie.

                                 

Peterbilt 359, 1980 Caterpillar            Peterbilt 359 Cummins met podiumtrailer      Ford L8000 1986

                                   

Peterbilt 387, Caterpillar C-15 , 2005     Kenworth W900L, Caterpillar C-12, 2000     Kenworth K100E, Detroit  

                                                                                                                               60 serie,1996

                                  

Peterbilt 379, Cummins Big Cam,1989     10x Ford F700, 6cill. Turbo diesel, 1993    Freightliner Classic, Detroit

                                                                                                                                 60-serie,1991

                                   

Kenworth W900B, Caterpillar, 1995      Kenworth W900L, Caterpillar 3405E, 1993    Kenworth K100, Caterpillat

                                                                                                                                  3406B 1997

                                  

Freightliner FLD, Detroit 60 serie, 1999    Peterbilt 377, Caterpillar 3406B, 1989       Kenworth W900L, Cummins N-14,

                                                                                                                                            2000

                               

Freightliner Classic, Cummins N-14       Peterbilt 359, Caterpillar 3406A, 1981       Freightliner COE, Detroit diesel

                                   

Kenworth W900B, Caterpillar 3406B 1985    Peterbilt 379, Detroit 60-serie, 1993     Peterbilt 377,Caterpillar 3406B. 1989

                               

Kenworth K100, Cummins 1981         Kenworth T800, Cummins N-14, 1997       Freightliner, Caterpillar C-12, 1997

              

Ever Trailer, 3-asser                   Kenworth W900L, Detroit diesel       Peterbilt 377, Caterpiller 3406E

                         

Freightliner, Cummins Small Cam, 1980    Freightliner, Detroit diesel, 1989     Peterbilt 359, Detroit diesel 8v92

                      

Peterbilt ,Cummins Big Cam 1982       Kenworth K100, Cummins 1982       Kenworth K100, Caterpillar 1990

                                  

Kenworth K100,Detroit 60 serie, 1996      Kenworth K100, Cummins ,1999 euro4     Peterbilt 359,Cummins Big Cam,

                                                                                                                                              1973

                                   

Kenworth W900L, Caterpillar 3406     Kenworth W900A, Cummins Aerodyne 1981     Kenworth K100,Caterpillar 3406 A

                      

Freightliner CAT, 3406-E          Lenworth W900L, Cummins 444 1990         Kenworth K100, Detroit 2takt V8 1979

                                          

Kenworth W900B, Caterpillar 3406-B 1986     Kenworth W900A, Detroit 2takt V8 1979     Peterbilt 362, Caterpillar

                                                                                                                                         3406-B 1985

                                   

Peterbilt 359, Caterpillar 3406C 1985       Peterbilt 359 Caterpillar 3406A, 1983        Kenworth W900B, Cummins 1985

                     

Peterbilt 362, Detroit 60 serie 1993       Peterbilt 281                                 Peterbilt 379 exhd

                       

Peterbilt 387                                        Freightliner D1200                        Kenworth 6x6

                          

International Eagle                                  Kenworth K100                Peterbilt 379 exhd 1996 

             

Kenworth W900B                          Freightliner 1981                         Kenworth W925  1974

            

Kenworth W900B                               Kenworth W900B 1985               Freightliner FLD

      

 Argosy                                      Kenworth W900B 1987          Peterbilt 362 1992

   

Freigthliner Columbia                Kenworth K100  1977             Freightliner 1998

     

Peterbilt 362  1983                    Kenworth W900B 1986          Kenworth K100 1989

    

Peterbilt 359 1983                      Peterbilt 359 1977                Peterbilt 379 EXHD 2000

     

Peterbilt 359                              Peterbilt 379 EXHD                 Freightliner COE

    

Krone Trailer                               Kenworth W900B 1985        Kenworth W900L

    

Peterbilt 359 1984                       Peterbilt                                Freightliner Coronado

    

White Freightliner                        International                         Freightliner FLA

   

 Kenworth T300                           Kenworth K100 1983           Kenworth W900L 1991

    

 Peterbilt 379 1989            Peterbilt 359 1981              Peterbilt 359 1987

       

Kenworth W900A 1977             Kenworth K100 1985              Peterbilt 362 1985

  

Racetruck Peterbilt 1977            Kenworth W900L 1995           Peterbilt 359 1986

  

 Lonestar International           Peterbilt 379  1991                  1985 Peterbilt 359